Over ons

Wie zijn we?

  • Linda Teirlinck, bibliothecaresse
  • Kathleen Bollue, educatief medewerkster
  • Sam Peeters, assistent-dienstleider
  • Inge Gijsegom, bibliotheekassistente
  • Gert Van Nieuwenhove, bibliotheekassistent

Historiek

Eind oktober 1987 opende de Nederlandstalige bibliotheek haar deuren in twee paviljoentjes op de Orbanlaan 54 in de tuin van een voormalig internaat waar later GC Kontakt zich zou vestigen. De begincollectie bestond enerzijds uit de Nederlandstalige boeken van de tot dan toe tweetalige gemeentelijke bibliotheek in het gemeentehuis en anderzijds de collectie van de overgenomen Vrije bibliotheek O.L.V. Stokkel onder de kerk, samen goed voor ruim 14.000 titels. De rekken, tafeltjes en balie waren geleend en een telefoonaansluiting was er nog niet. Het personeelsbestand bestond uit één persoon, de bibliothecaresse.

Om wettelijk erkend te kunnen worden vanaf januari 1988 waren er 600 ingeschreven lezers nodig voor eind december.  Dankzij de actie 600 - een promotiecampagne bij het sociaal-cultureel middenveld, in de scholen en in de pers lukte dit wonderwel. Een aantal van deze eerste 600 lezers zijn nog altijd lid van onze bibliotheek.

Vanaf 1988 kon de bib van Sint-Pieters-Woluwe zich als vijfde gemeente in Brussel een erkende openbare bibliotheek noemen. De droom van Schepen Marie-Jeanne Schoenmaeckers-Clerckx was gerealiseerd.

Tussen 1988 en 2018 liggen 30 jaren van groei en evoluties op allerlei vlak.

Op vlak van personeel startte bibliothecaris Linda Teirlinck alleen en ze kreeg er na een jaar een deeltijdse assistente bij. Stilaan breidde het personeelskader uit van 2 naar 3 naar 4 en sinds twee jaar naar 5 door de aanwerving van een educatieve medewerkster. Doorheen de jaren waren er wel wat wissels maar het huidig team werkt zeer goed samen. De gemotiveerde vrijwilligersgroep die komt helpen om de vele boeken terug in de rekken te zetten zijn onontbeerlijk voor de goede werking. De gemeente steunde de bib de voorbije 30 jaar bij de uitbouw van het bibteam, zelfs in financieel moeilijke tijden.

De afgelopen 30 jaar groeide het belang van automatisering overal, ook in de bib. Bij de start werkten we nog met een manueel uitleensysteem, fiches en fichebakken. In 1995 kreeg elke bib van de cultuurminister een eerste pc met internet: dat was toen echt iets nieuws!

In 2007 sloten we als eerste bib na Muntpunt aan bij het netwerk van Brusselse Bibliotheken waar ondertussen alle Brusselse bibliotheken deel van uitmaken en dat ondersteund wordt door de VGC. Ondertussen werkt het netwerk met één lezerspas en binnenkort zullen we inkantelen in een eengemaakt bibliotheeksysteem voor heel Vlaanderen en Brussel.

De collectie vervijfvoudigde tot meer dan 46.000 titels en werd steeds gevarieerder. Zo was onze bib één van de eerste om een kwaliteitsvolle en uitgebreide stripcollectie uit te bouwen. Dit resulteerde in onze mooie collectie vandaag met bijna 3000 titels voor de jeugd en meer dan 3000 strips en graphic novels voor de volwassenen.

In de romanafdeling blijven vaste waarden bewaard naast een mooi en uitgebreid aanbod hedendaagse en actuele literatuur en lectuur.

In de jeugdafdeling gaan leesboeken, informatieve werken, strips, prentenboeken, peuterboekjes en sinds kort babyboekjes als zoete broodjes over de toonbank of beter gezegd de balie.

Sinds we naar het nieuwe gebouw verhuisden, hebben de jongeren hun eigen 4Teens afdeling. Ze zitten er graag en blijven ook langer hangen tijdens hun bezoekjes.

De meer dan 3500 dvd’s blijven aanspreken, vooral onze keuze voor klassiekers, de betere niet-commerciële film of het ruime aanbod TV series.

Ook het tijdschriftenaanbod valt in de smaak en wordt gretig uitgeleend of gezellig doorbladerd ter plekke.

Dit uitgebreid aanbod wordt door onze lezers erg gesmaakt en gretig uitgeleend. Daardoor is bib de Lettertuin wat uitleningen betreft verhoudingsgewijs de best functionerende gemeentelijke bib van Brussel. De uitleningen verzesvoudigden tijdens de voorbij 30 jaren tot meer dan 92.000 met hierin een zeer groot aandeel van de jeugd.

Ook het activiteitenaanbod steeg doorheen de jaren, zeker in het nieuwe gebouw. In de beginjaren waren er vooral de jeugdboekenweek in maart en de bibliotheekweek met verwendag in oktober. Daarna kwam er sinds 1998 leeskring ‘Het Ezelsoor’ waar fervente lezers samen boeken kunnen lezen en erover van mening wisselen. Sinds 2006 brengen bibliotheekmedewerkers maandelijks een stapel boeken aan huis bij minder mobiele lezers. Onlangs breidden we dit aanbod uit met het Verhalenatelier, de Kinder- en jeugdjury, de babyborrel, de bibnocturne, meertalig voorlezen tijdens Brussels Reads Aloud, de Digitale Week, de zomerstage en verscheidene lezingen en workshops voor jong en oud.

Doorheen de voorbije 30 jaar blijkt steeds weer dat een bibliotheek geen eiland is. Van bij het prille begin werkte de bibliothecaris een netwerk uit. Via GC Kontakt leerde ze alle Nederlandstalige verenigingen beter kennen om mogelijke samenwerkingen te faciliteren. Sindsdien wordt er met steeds meer mensen, scholen, verenigingen, gemeentediensten en instanties samengewerkt, zoals met andere Brusselse bibliotheken die sinds 1995 stilaan een eigen steunpunt, nu OBib, kregen.

De scholen zijn heel belangrijke partners die sinds 1988 de weg naar de bib vonden voor klasbezoeken, boekenpakketten en de jaarlijkse jeugdboekenmaand. Deze samenwerking wordt sinds 2016 nog versterkt door de uitbouw van de Leeslijn - een initiatief van OBib: Vanaf de onthaalklasjes is er per klas een speciale werkwijze om nog meer kinderen naar de bib te lokken en hun bibbezoek kwalitatiever te maken. Onze educatieve medewerkster ging hier creatief mee aan de slag en maakt van elk bibbezoek een feest.

Ook de gemeentelijke Bredeschoolcoördinator versterkt die werking met allerlei initiatieven waarbij niet enkel scholen maar ook verschillende andere partners mekaar vlotter vinden.

Sinds een tiental jaren werkt de bib nauw samen met de kinderdagverblijven via boekenpakketten, het project boekbaby nu boekstart en activiteiten in de bib.

Sinds enkele jaren organiseren we samen met de Franstalige bibliotheek een babyborrel voor de allerkleinsten en een bibnocturne eind november.

Op gemeentelijk vlak past de bibliotheek sinds 2002 in het groter plaatje van het lokaal cultuurbeleid. Sint-Pieters-Woluwe wierf als eerste Brusselse gemeente een cultuurbeleidscoördinator aan die aan een gezamenlijk cultuurbeleidsplan werkt met de bib en het GC als gelijkwaardige partners. Doorheen de voorbije 30 jaar werd de bib steeds meer gezien als vanzelfsprekende partner binnen het cultuurlandschap van de gemeente, niet enkel qua beleid maar ook in tientallen activiteiten en projecten per jaar.

Eind januari 2015 verhuisde de bib na 27 jaar van de oude paviljoenen naar de gouden bib aan de Grote Prijzenlaan 63. Velen werkten doorheen de jaren aan dit dossier en het kwam in een stroomversnelling toen Schepen Carla Dejonghe een erfpachtovereenkomst kon afsluiten met de scholengroep Brussel van het gemeenschapsonderwijs. De nieuwbouw was  enkel mogelijk dankzij de financiële steun van de VGC. Plus office architects tekende de plannen uit en ze maakten er een eigentijds, ruim en aangenaam gebouw van dat bovendien de eerste energie passieve bibliotheek van België is!  Door de BIM werd dit project uitgeroepen tot laureaat van de voorbeeldgebouwen.

Sinds de verhuis kent de werking van bib “de Lettertuin” een enorme boost. Er komen meer bezoekers langs en ze blijven ook langer omdat ze zich goed voelen in de bib. En dit is het allerbelangrijkste want sinds dag één, 30 jaar geleden, staan de lezers op de eerste plaats. Klantvriendelijkheid en direct contact met de gebruikers zijn prioritair. Iedereen wordt hier persoonlijk begroet en het bibteam staat met veel plezier en know-how de lezers te woord. Dit wordt enorm geapprecieerd. 

Naar de toekomst toe wilt de bib, met de steun van de gemeente en Schepen Helmut De Vos, graag op deze weg verdergaan – de bib als aangename plek vol interessante boeken en media waar je terecht kan voor ontspanning, informatie of gewoon een praatje.

 

Foto van bibliotheek de Lettertuin